Edukazzjoni

Kulleġġ San Ġorġ Preca - Skola Primarja tal-Pietà (Skola tal-Gvern)

Skola Sekondarja Kulleġġ Santu Wistin (Skola tal-Knisja)

Mickey's Kindergarten School

Kulleġġ Mikiel Anton Vassalli, Skola Maltija tad-Drama u ż-Żfin