Minuti tal-Laqgha nru 46 – It-Tnejn 23 ta’ Jannar 2023

Minuti tal-Laqgha nru 47 – Il-Gimgha 24 ta’ Frar 2023

Minuti tal-Laqgha nru 48 – It-Tnejn 27 ta’ Marzu 2023

Minuti tal-Laqgha nru 49 – It-Tnejn 17 ta’ April 2023

Minuti tal-Laqgha nru 50 – il-Hamis 15 ta’ Mejju 2023

Minuti tal-Laqgha nru 51 – It-Tnejn 19 ta’ Gunju 2023

Minuti tal-Laqgha nru 52 – It-Tnejn 17 ta’ Lulju 2023

Minuti tal-Laqgha nru 53 – It-Tlieta 22 ta’ Awwissu 2023

 

 

 

Minuti 2023