Ritratti tal-Kunsill

Is-Sitt Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 6 ta’ Ġunju 2009  

Mix-xellug għal-lemin: Joseph M. Saliba (Segretarju Eżekuttiv), Anthony Camilleri (Kunsillier), Josephine Fabri (Kunsilliera), Dr. Malcolm Mifsud (Sindku), Annhelica Scerri (Viċi Sindku), Michael Seychell (Kunsillier). 

Il-Ħames Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu 2006 

Mix-xellug għal-lemin: Annhelica Scerri (Kunsilliera), Anthony Camilleri (Kunsillier), Josephine Fabri (Viċi Sindku), Santo Attard (Sindku), Dr. Malcolm Mifsud (Kunsillier), John O’Dea (Segretarju Eżekuttiv). 

Ir-Raba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2003 

Mix-xellug għal-lemin: Santo Attard (Kunsillier), Annhelica Scerri (Viċi Sindku), Michael Brockdorff (Kunsillier), Josephine Fabri (Kunsilliera), Dr. Malcolm Mifsud (Sindku), John O’Dea (Segretarju Eżekuttiv). 

It-Tielet Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu 2000 

Mix-xellug għal-lemin: Dr. Malcolm Mifsud (Sindku), Alessandro Farrugia (Viċi Sindku), Santo Attard (Kunsillier), Reuben Mifsud (Kunsillier), Lawrence Spiteri (Kunsillier), John O’Dea (Segretarju Eżekuttiv).

It-Tieni Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 1997 

Mix-xellug għal-lemin: Vince Marshall (Kunsillier), Robert Farrugia (Kunsillier), Alessandro Farrugia (Kunsillier), Emy Bezzina (Kunsillier), Dr. Malcolm Mifsud (Sindku), John O’Dea (Segretarju Eżekuttiv). 

L-Ewwel Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 16 ta’ April 1994 

Mix-xellug għal-lemin: Emmanuel Scriha (Segretarju Eżekuttiv), Perit Rene’ Buttigieg (Kunsillier), Edward Schembri (Kunsillier), Charles Fenech (Kunsillier), John Bianchi (Kunsillier), Dr. Malcolm Mifsud (Sindku). 

L-Ewwel Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 16 ta’ April 1994 

Mix-xellug għal-lemin: Franz Zahra (Segretarju Eżekuttiv), Thomas E. Farrell (Sindku),  Francis Agius (Kunsillier), Anthony Farrugia (Kunsillier), Felix Zarb (Viċi Sindku), Alfrida Cauchi (Kunsilliera), Renato Agius Muscat (Kunsillier), Anthony Livori (Kunsillier),  Frans Catania (Kunsillier), Joseph Buttigieg (Kunsillier).