Struttura tal-Kunsill
Sindku

Zoya Attard

Viċi Sindku

Anthony Camilleri

Kunsilliera
Segretarju Eżekuttiv

Simon Cauchi